Mijn Frames Pagina <title> kunststof kozijnen deuren ramen
Garantievoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:


 

Leveringen:
Alleen de genoemde artikelen worden door ons geleverd.
Alle niet genoemde artikelen zijn niet opgenomen.
 
Glas:
Het glas wordt op bokken / in bokcontainers / in zeecontainers franco werk geleverd.
De bokken / bokcontainers / zeecontainers worden de kalenderweek van aanlevering en de kalenderweek van leegmelding gratis ter beschikking gesteld.
 
Maatvoering:
Definitieve maatvoering wordt door ons opgenomen in het werk.
 
Levertijd:
De leverdatum en eventueel de volgorde van de leveringen zal in overleg met u bepaald worden.
 
Profielen:
Alle door ons opgenomen profielen worden geleverd in de kleur wit, tenzij anders in offerte of verkooporder-bevestiging is omschreven.
 
Garantie:
De door ons toegepaste standaard VKG garanties:
kozijnen 10 jaar,
isolatieglas 10 jaar,
panelen/roosters fabrieksgarantie,
hang- en sluitwerk 1 jaar,
 
Door ons is geen verzekerde garantie opgenomen.
 
Montage
Mochten er tijdens montage bestaande gebreken aan de woning een deugdelijke plaatsing in de weg staan,
zullen deze (mits wij hier toe in staat zijn) door ons verholpen worden, en separaat aan u berekend worden.
 
B.T.W.:
De door ons vermelde bedragen zijn inclusief B.T.W. tenzij in de offerte of orderbevestiging anders omschreven.
 
Betalingen:
50 % van het totaalbedrag bij opdracht.
50 % van het totaalbedrag op datum van montage.
 
Geldigheidsduur offerte:
Deze offerte is geldig tot 6 maanden na datum.